Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Προώθηση της καινοτομίας και της συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού έργου

Περισσότερα

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής.

Στόχος μας είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης που θα διευκολύνουν και στηρίζουν την μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Κέντρο Υποστήριξης
Διδασκαλίας και Μάθησης

Προώθηση της καινοτομίας και της συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού έργου

Περισσότερα

ESPA
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας