Σκοπός

Αποστολή του Κέντρου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής, καθώς και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία για την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης που θα διευκολύνουν και στηρίζουν την μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Βασικός στόχος είναι η συνεχής βελτίωση του διδακτικού έργου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και η προώθηση της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής μέσω δράσεων που στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς στην ανταλλαγή απόψεων και στη δημιουργία καλών πρακτικών μάθησης και διδασκαλίας.

Για να υποστηρίξουμε τους διδάσκοντες και τους φοιτητές στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης, διοργανώνουμε κύκλους μάθησης, προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης στην Παιδαγωγική της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στη χρήση των ΤΠΕ. Οι δραστηριότητες μας περιλαμβάνουν:

  1. Καινοτόμες πρακτικές για την εκπαίδευση φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και νέες προσεγγίσεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική.
  2. Ενημέρωση των διδασκόντων για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών.
Ενημέρωση: 28-04-2023

ESPA
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας