Εργαστήριο "Publish@Ionio: ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης πανεπιστημιακών ιστοχώρων"

main
Εισηγητής/τρια: - Αντρέας Γιαννακουλόπουλος, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Μηνάς Περγαντής, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Άρης Λαμπρογεώργος, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ρουμπίνη Οικονομίδου, Εργαστήριο InArts Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ημέρα και Ώρα: 09-10-2023 17:00
Μέθοδος: Τηλεκπαίδευση

Παρουσιάζουν:
- Αντρέας Γιαννακουλόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
- Μηνάς Περγαντής, Μεταδιδάκτορας Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
- Άρης Λαμπρογεώργος, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
- Ρουμπίνη Οικονομίδου, Επιστημονική Συνεργάτιδα Εργαστηρίου InArts Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Στο εργαστήριο θα παρουσιασθεί αναλυτικά και με λειτουργική επίδειξη (demo) το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Publish@Ionio που αναπτύχθηκε για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών πανεπιστημιακών -και γενικότερα εκπαιδευτικών- ιστοχώρων και χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το σύστημα χαρακτηρίζεται από πρωτότυπη αρχιτεκτονική η οποία υποστηρίζει υψηλής ποιότητας και ευρέως πεδίου διαλειτουργικότητα, καθιστώντας το απολύτως κατάλληλο για χρήση σε οργανισμούς, όπως τα Πανεπιστήμια, που διαθέτουν μεγάλο αριθμό ιστοχώρων. Η δομική αυτή καινοτομία συνδυάζεται με αυστηρή προσήλωση στις αρχές της ευχρηστίας, της προσβασιμότητας και της λειτουργικής απλότητας, επιτρέποντας τόσο την εύκολη διαχείριση στην πλευρά της παραγωγής περιεχομένου, όσο και την αποτελεσματική περιήγηση στο περιεχόμενο και τη διάδραση μέσω της τελικής διεπαφής.

Στo ξεκίνημα του εργαστηρίου θα γίνει μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή στην πορεία ανάπτυξης του συστήματος και θα παρουσιαστούν η θεωρητική προσέγγιση, η φιλοσοφία και το επικοινωνιακό υπόβαθρο που οδήγησαν στη δημιουργία του συστήματος. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις α) για τη δομή, την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία του συστήματος, β) τον αισθητικό σχεδιασμό -και τις δυνατότητες προσαρμογής- των τελικών ιστοχώρων με έμφαση σε θέματα responsive design και σχεδιασμού για όλους και γ) τις καλές πρακτικές για τη διαχείριση περιεχομένου και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συστήματος. Θα ακολουθήσει ένα λειτουργικό demo με παραδείγματα χρήσης της εφαρμογής συνολικά και των βασικών επιμέρους ενοτήτων της και το εργαστήριο θα κλείσει με αναφορές στις επόμενες ενέργειες περαιτέρω ανάπτυξης και τις προοπτικές εξέλιξης του συστήματος.

Το εργαστήριο απευθύνεται πρωτίστως στα μέλη του Ιονίου Πανεπιστημίου που έχουν άμεση εμπλοκή με τη διεύθυνση ή/και τη διαχείριση των ιστοχώρων του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του διδακτικού προσωπικού το οποίο επίσης έχει διαχειριστική πρόσβαση σε πληροφοριακό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο που διατίθεται σε περιοχές του ονόματος χώρου ionio.gr. Σημειώνεται ότι το εργαστήριο είναι ανοιχτό στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας εντός και εκτός Ιονίου Πανεπιστημίου που ενδιαφέρονται για σύγχρονες προσεγγίσεις σε θεωρητικό και τεχνολογικό επίπεδο στη δημιουργία, διαχείριση και διανομή περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό.


Επιστροφή
ESPA
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας