Διαδικτυακή ημερίδα "Διδακτική και Αξιολόγηση: Ευθυγραμμίζοντας την Αξιολόγηση με Παιδαγωγικές Αντιλήψεις και Αξίες"

main
Εισηγητής/τρια: Αγνή Παπαδοπούλου (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) - Ιωάννης Φωτίδης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) - Δημήτριος Αμπελιώτης, (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) - Αθηνά Φυτίκα (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
Ημέρα και Ώρα: 25-09-2023 11:00
Μέθοδος: Τηλεκπαίδευση

Η διαδικτυακή ημερίδα απευθύνεται κατά κύριο λόγο στα μέλη του διδακτικού προσωπικού τόσο του Ιονίου Πανεπιστημίου όσο και των λοιπών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, καθώς και στους φοιτητές, τις φοιτήτριες και το ευρύτερο κοινό.

Τίτλοι εισηγήσεων:

Αγνή Παπαδοπούλου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) - "Ευθυγραμμίζοντας την αξιολόγηση με παιδαγωγικές αξίες και αντιλήψεις: Αξιολόγηση ως εργαλείο μάθησης"

Ιωάννης Φωτίδης (Επίκουρος Καθηγήτης, Τμήμα Περιβάλλοντος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) - "Μάθηση βάσει έργου, Αξιολόγηση και Ομότιμη Αξιολόγηση: Αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη και τις ικανότητες ανάγνωσης, συγγραφής και συνεργασίας"

Δημήτριος Αμπελιώτης, (Επίκουρος Καθηγήτης, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) - "Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση, Εργαλεία Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού και Ανάλυση Δεδομένων Αξιολόγησης"

Αθηνά Φυτίκα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) - "Η τέχνη της αξιολόγησης στην τέχνη της μουσικής εκτέλεσης"

Η εν λόγω δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου (01) «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο», της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5165222 που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).


Επιστροφή
ESPA
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας