Επικοινωνία

Aρμόδια υπάλληλος: κα Κυριακή Σώκου
e-mail: gradim-iu@ionio.gr | kirsok@ionio.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας (γραφείο Αντιπρυτάνεως):
26610-87106, κα Βασιλική Χολέβα.

Ενημέρωση: 09-01-2024

ESPA
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας